Startersmarktplaats Het platform voor de startende ondernemer in de regio.

Mijn Startersmarktplaats
Inloggen  |  Registreren

Home > Starten

Ondernemen
in de regio?

Informatie en links vind je snel
op Startersmarktplaats.nl.

Starten

Hieronder vind je verschillende links naar webpagina's, die jou als jonge ondernemer helpen bij het maken van keuzes. Websites - landelijk, regionaal of lokaal - met inspirerend nieuws, leuke anekdotes, boeiende activiteiten, de beste tips en adviezen, noem maar op. Of pagina's van overheidsbedrijven, met informatie en documenten die je helpen je eigen bedrijf op te starten en vorm te geven. We hebben de links gecategoriseerd per onderwerp en gemeente. Go for it! 

Ikgastarten

Ikgastarten.nl is er voor alle nieuwe of inmiddels (licht) ervaren ondernemers en ZZP'ers van Nederland. Én voor hen die van plan zijn om een bedrijf te starten natuurlijk. Ikgastarten.nl is een online platform, een initiatief van RabobankHet platform helpt je op weg: met mooie verhalen van en pakkende annekdotes van andere (startende) ondernemers en informatieve artikelen. Daarnaast vind je hier tal van tips, events voor starters (ook online!) en stappenplannen over onder andere: subsidies, bedrijfsplannen, VAR-verklaringen en... belastingen.

Ondernemersplein

Ondernemersplein

Op Ondernemersplein.nl vind je alle informatie van (semi-)overheidsinstellingen, speciaal voor nieuwe ondernemers. Eén centrale plek met nuttige informatie: over jouw branche en regio, activiteiten die iedere ondernemer moet doen, maar waar jij wellicht geen kaas van hebt gegeten (zoals administratie, marketing en het regelen van je 'risico's) en zaken die je direct kunt en moet regelen. Van aanmelden bij de KvK tot het kiezen van een rechtsvorm en van het schrijven van een bedrijfsplan tot tools voor je BTW-aangifte en subsidieaanvraag. Je vindt het hier.

Ondernemingsplan
Ondernemingsplan

Briljant bedrijfsidee? Met een ondernemingsplan maak je jouw idee concreet en zie je meteen of jouw plan haalbaar is.

lees verder >>
Wat staat er in een ondernemingsplan?

Het ondernemingsplan bevat een gedetailleerde omschrijving van het idee dat uiteindelijk tot de oprichting van een bedrijf moet leiden. In eerste instantie ondersteunt het ondernemingsplan de kredietaanvraag. In tweede instantie vormt het de leidraad voor de eerste jaren van bedrijfsvoering.

lees verder >>
Administratie
FinanciŽle gedeelte ondernemingsplan

De financiŽle analyse is het belangrijkste gedeelte van uw ondernemingsplan. In deze analyse komt de verwachte winstgevendheid van uw ondernemingsplan naar voren en wordt duidelijk hoe groot de financieringsbehoefte voor dit plan is. Een compleet financieel plan bestaat uit een aantal begrotingen. Deze begrotingen worden doorgaans voor de eerste twee jaar gemaakt.

lees verder >>
Fiscale bewaarplicht financiŽle administratie

Vaak maakt u al kosten voordat uw onderneming officieel gestart is. Zet daarom tijdig uw administratie op. U bent wettelijk verplicht een financiŽle administratie bij te houden en deze 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren.

lees verder >>
Handelsnaam (bedrijfsnaam) kiezen

Als u een bedrijf begint, moet u een handelsnaam (bedrijfsnaam) verzinnen. Deze naam moet voldoen aan de voorwaarden van de Handelsnaamwet. In het kort komt het erop neer dat u een naam moet kiezen die uniek is in de branche en regio waarin u actief bent.

lees verder >>
Inschrijven bij het bedrijf- of productschap

Een productschap of bedrijfschap behartigt de collectieve belangen van bedrijven binnen een bepaalde branche. Ook stelt het regels op voor die bedrijven.

lees verder >>
Verzekeringen afsluiten

Het is verplicht u tegen sommige risico's zoals inkomensverlies en ziektekosten te verzekeren. Een aantal andere verzekeringen is vrijwillig.

lees verder >>
Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen

Als u werkt als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of freelancer, moet uw opdrachtgever weten of de Belastingdienst u ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. In het laatste geval is uw opdrachtgever verantwoordelijk voor de heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies. Met een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft u uw opdrachtgever zekerheid dat de Belastingdienst u als ondernemer beschouwt. U kunt de VAR aanvragen bij de Belastingdienst.

lees verder >>
Speciale pakketten of acties voor starters

Verschillende banken bieden speciale pakketten of acties aan voor starters. We hebben er een aantal voor u op een rij gezet.

lees verder >>
Rechtsvorm
Stap in een franchise formule

Als u start met een eigen bedrijf dan kunt u uw eigen bedrijfsformule bedenken. Maar u kunt ook franchisen. Franchisen is een verregaande samenwerkingsvorm tussen een franchisegever (de bedenker van de formule) en een franchisenemer (de gebruiker van een formule). Ondernemers die gebruik maken van een franchiseformule treden onder dezelfde handelsnaam naar buiten en verkopen hun diensten of producten op een uniforme wijze.

lees verder >>
Starten als Freelancer

Een freelancer is in principe eigen ondernemer. De freelancer heeft geen arbeidsovereenkomst en kan in beginsel geen aanspraak maken op de bescherming van het Nederlandse arbeidsrecht. Dat betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de afdracht van belasting, sociale premie en verzekeringen. De freelancer heeft evenmin een wettelijk recht op zaken als doorbetaalde vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte of het minimumloon.

lees verder >>
Aandelen van een BV

Als u een BV opricht, worden aandelen uitgegeven. Deze kunnen uitgegeven worden bij de oprichting en na de oprichting van de vennootschap. Beide uitgiftes moeten officieel worden vastgelegd in de akte van uitgifte en in het aandeelhoudersregister.

lees verder >>
Rechtsvorm

Voordat u van start gaat, beslist u in welke vorm u uw onderneming gaat uitoefenen: alleen of samen met anderen. U kunt er ook voor kiezen om, eventueel samen met anderen, een zogenoemde rechtspersoon in het leven te roepen.

lees verder >>
Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak drijft u de onderneming alleen. Dat is het geval als u een zelfstandig beroep uitoefent (bijvoorbeeld notaris of huisarts) of als u de enige eigenaar van uw bedrijf bent. U kunt dus ook een eenmanszaak hebben als u personeel in dienst hebt.

lees verder >>
Maatschap

In het geval van een maatschap oefent u een beroep uit in samenwerking met anderen (uw 'maten'), bijvoorbeeld in een artsenpraktijk of een tolkencentrum. U kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of u kunt een deskundige inschakelen.

lees verder >>
Vennootschap onder firma (VOF)

Van een vennootschap onder firma (vof) is sprake als u samen met anderen (de firmanten of vennoten) een onderneming begint. U kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of u kunt een deskundige inschakelen.

lees verder >>
Man-vrouwfirma

Een speciale vorm van de vof is de man-vrouwfirma: u begint samen met uw partner een onderneming. Voor de man-vrouwfirma gelden dezelfde regels als voor de vof. Als u en uw partner dus beiden voldoen aan de eisen voor het ondernemerschap, is ieder van u voor de inkomstenbelasting ondernemer.

lees verder >>
Commanditaire vennootschap

Voor een cv gelden grotendeels dezelfde regels als voor een vof. Het verschil is dat een cv behalve de gewone vennoten (de 'beherende' vennoten) ook nog zogenoemde stille vennoten heeft. De stille vennoten brengen geld in de cv in, maar bemoeien zich niet met de verdere gang van zaken van de onderneming.

lees verder >>
Besloten vennootschap

Een bv kunt u alleen of samen met anderen oprichten. U moet met uw eventuele medeoprichters in de bv een kapitaal inbrengen van minimaal Ä 18.000. Voor de oprichting schakelt u een notaris in. In de notariŽle akte wordt onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de oprichters in de bv krijgt.

lees verder >>
Stichting of vereniging

Stichtingen en verenigingen worden in bepaalde gevallen ook als onderneming beschouwd. Uw stichting of vereniging betaalt dan over de winst vennootschapsbelasting. Om te beoordelen of u ondernemer bent, letten wij in grote lijnen op de punten die worden genoemd in het onderdeel.

lees verder >>
Belastingdienst
Verzekering voor ziektekosten

Voor uw zorgverzekering betaalt u voor het basispakket een nominale premie en als u een aanvullend pakket hebt, betaalt u daarvoor een aanvullende premie. Daarnaast moet u een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan de overheid betalen.

lees verder >>
Financiering van uw onderneming

Er zijn veel manieren om uw bedrijf te financieren. U kunt daarover deskundig advies inwinnen bij diverse organisaties. Voor ons is het van belang of u voor de financiering gebruikmaakt van een lening, of een schenking, of dat u eigen geld inbrengt.

lees verder >>
Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw. Voor de btw bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent.

lees verder >>
Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting.

lees verder >>
Van Start Gaan

Ondernemer worden en een onderneming drijven: daar komt heel wat bij kijken. Voor u van start gaat, oriŽnteert u zich natuurlijk uitvoerig. U neemt in dit stadium ook al een aantal beslissingen, met gevolgen voor onder meer de belastingen en premies waar u mee te maken krijgt.

lees verder >>
Urencriterium

Een belangrijke vereiste is het urencriterium van de belastingdienst. Indien u hier niet aan voldoet, wordt u niet als ondernemer aangerekend, maar als iemand met bijverdienste.

lees verder >>
Inschrijven in het Handelsregister en aanmelden bij de Belastingdienst

Als startende ondernemer moet u zich inschrijven in het Handelsregister van de KvK. De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

lees verder >>
Een bestaand bedrijf overnemen

Vliegende start? Een bestaand bedrijf kopen heeft veel voordelen. Naamsbekendheid bijvoorbeeld.

lees verder >>
Belastingdienst

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Denk hierbij aan keuzes zoals de rechtsvorm van uw onderneming en de financiering ervan. Het is daarom van belang dat u als ondernemer op de hoogte bent van uw fiscale rechten en verplichtingen.

lees verder >>
Rechtsvorm kiezen

Als startende ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen, zoals een eenmanszaak of een besloten vennootschap. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor schulden van uw bedrijf en uw belastingverplichtingen.

lees verder >>
Kamer van Koophandel
Inschrijven in het Handelsregister en aanmelden bij de Belastingdienst

Als startende ondernemer moet u zich inschrijven in het Handelsregister van de KvK. De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

lees verder >>
OriŽntatie

Een eigen koers varen. De droom van veel starters. Maar wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij een bestaan als eigen baas?

lees verder >>
Kies uw start

Van webwinkel tot franchise, van overname tot bedrijf aan huis. Ondernemen kan op allerlei manieren. Welke start past bij u?

lees verder >>
Inschrijven bij de KvK

Klaar voor de officiŽle start van uw bedrijf? Dan schrijft u uw bedrijf in bij de KvK. U ontvangt meteen uw KvK-nummer.

lees verder >>
Uw eigen bedrijf in 10 stappen

Hoe start u een eigen bedrijf? 10 belangrijke stappen voor de start van uw bedrijf.

lees verder >>
Wat moet u regelen?

Uw bedrijf heeft een naam nodig en een inschrijving van de KvK. Maar er is meer. Wat zijn de belangrijkste zaken om te regelen?

lees verder >>
Verplichtingen per branche

In sommige branches gelden extra regels voor ondernemers. In de horeca bijvoorbeeld. Met wat voor eisen kunt u te maken krijgen?

lees verder >>
Een bestaand bedrijf overnemen

Vliegende start? Een bestaand bedrijf kopen heeft veel voordelen. Naamsbekendheid bijvoorbeeld.

lees verder >>
Valkuilen voor startende ondernemers

Als starter kunt u tegenslagen verwachten. Maar veel valkuilen zijn te vermijden. Leer van de fouten van uw voorgangers.

lees verder >>
Netwerk
Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU)

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) is een samenwerkingsorgaan van aangesloten ondernemingen en de gemeentelijke overheid. Het doel van deze samenwerking is het vergroten van de concurrentiekracht van de participerende bedrijven en het bevorderen van de economische groei.

lees verder >>
Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (SVBV)

Zorgen voor een goed ondernemingsklimaat in Veghel. DŠt is wat de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel voor ogen heeft. Zij doet dit door het stimuleren van de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven en tussen de Veghelse bedrijven onderling. Ook coŲrdineert en faciliteert de stichting de samenwerking tussen de bedrijven op de bedrijventerreinen in Veghel (parkmanagement).

lees verder >>
Ondernemers Contact Schijndel (OCS)

Bij het Ondernemers Contact Schijndel Ė kortweg OCS Ė zijn zoín 55 bedrijven aangesloten uit de sectoren bouw, industrie, logistiek, handel of zakelijke dienstverlening. Het OCS behartigt de belangen van de Schijndelse ondernemers.

lees verder >>
Schijndels Netwerk Ondernemers (SNO)

Het Schijndels Netwerk voor Ondernemers (SNO) is een vereniging van en voor Schijndelse ondernemers, opgericht in het jaar 2000.

lees verder >>
UOV-De Kring

Contact leggen, sparren en samenwerken: als professionele ondernemer kunt u niet zonder. Bovendien wilt u uw stem laten horen bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Invloed uitoefenen op de lokale en regionale politiek. Word daarom lid van UOV De Kring: een toonaangevende, actieve ťn invloedrijke ondernemersvereniging in Uden.

lees verder >>
Erpse Bedrijven Kring (EBK)

De Erpse Bedrijven Kring telt momenteel zo'n 90 leden (met in totaal zoín 1.200 medewerkers), een mix van grote en kleine bedrijven waarbij de meeste gehuisvest zijn op industrieterrein Molenakker.

lees verder >>
Veghels Midden- en Kleinbedrijf (VMK)

Vereniging voor bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf in Veghel

lees verder >>
Contact Veghelse Ondernemers (CVO)

Contactgroep Veghelse Ondernemingen is belangenbehartiger voor de grote bedrijven in Veghel. Inmiddels zijn ruim 100 bedrijven lid van CVO zoals de contactgroep in de wandelgangen heet; daarbij zijn meer dan 12.500 personen werkzaam.

lees verder >>
Huisvesting & vergunningen
Nagaan of u aan de beroepseisen voldoet

U hebt geen apart diploma nodig om een bedrijf te kunnen starten. Verschillende beroepen mag u echter alleen uitoefenen als u aan bepaalde eisen voldoet.

lees verder >>
Bestemmingsplan inzien

De vestiging van uw bedrijf moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

lees verder >>
Bedrijf aan huis melden

Wilt u een bedrijf aan huis beginnen, dan moet u dit meestal melden bij uw gemeente. Ook moet u rekening houden met een aantal belastingzaken en uw eventuele huur- of hypotheekovereenkomst.

lees verder >>
Melding milieubeheer doen of omgevingsvergunning aanvragen

Als ondernemer hebt u te maken met milieuvoorschriften. Meestal kunt u volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente. In bepaalde gevallen moet u een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting aanvragen.

lees verder >>
Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen

Als u wilt (ver)bouwen of renoveren, hebt u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Mogelijk moet u ook voor de activiteiten slopen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten de omgevingsvergunning aanvragen.

lees verder >>
Gebruiksmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen

Voor het brandveilig gebruik van uw bedrijfspand moet u in veel gevallen een gebruiksmelding bij uw gemeente doen. In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aanvragen.

lees verder >>
Huisvesting en vergunningen in de regio Veghel

Alle informatie over huisvesting en vergunningen in de regio Veghel.

lees verder >>
Huisvesting en vergunningen regio Uden

Alle informatie over huisvesting en vergunningen in de regio Uden.

lees verder >>
Overige
FinanciŽle gedeelte ondernemingsplan

De financiŽle analyse is het belangrijkste gedeelte van uw ondernemingsplan. In deze analyse komt de verwachte winstgevendheid van uw ondernemingsplan naar voren en wordt duidelijk hoe groot de financieringsbehoefte voor dit plan is. Een compleet financieel plan bestaat uit een aantal begrotingen. Deze begrotingen worden doorgaans voor de eerste twee jaar gemaakt.

lees verder >>
Allochtone ondernemer en Nederland

Onder allochtonen groeit de groep ondernemers sterk. Een echte ondernemersgeest en het feit dat een grote groep allochtonen moeilijker aan een baan kan komen die hem of haar past, speelt hier een rol. Maar ook het feit dat Nederland voor deze groep mensen kansen biedt, die er in het eigen land niet zijn. Mede door het toenemende aantal allochtonen die een bedrijf zijn gestart, is het aantal startende ondernemers in Nederland de afgelopen jaren sterk gestegen.

lees verder >>
Stap in een franchise formule

Als u start met een eigen bedrijf dan kunt u uw eigen bedrijfsformule bedenken. Maar u kunt ook franchisen. Franchisen is een verregaande samenwerkingsvorm tussen een franchisegever (de bedenker van de formule) en een franchisenemer (de gebruiker van een formule). Ondernemers die gebruik maken van een franchiseformule treden onder dezelfde handelsnaam naar buiten en verkopen hun diensten of producten op een uniforme wijze.

lees verder >>
Samenwerkverbanden

In dit artikel bespreken we een aantal vormen van samenwerken tussen ondernemers en tussen bedrijven.

lees verder >>
Starten als Freelancer

Een freelancer is in principe eigen ondernemer. De freelancer heeft geen arbeidsovereenkomst en kan in beginsel geen aanspraak maken op de bescherming van het Nederlandse arbeidsrecht. Dat betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de afdracht van belasting, sociale premie en verzekeringen. De freelancer heeft evenmin een wettelijk recht op zaken als doorbetaalde vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte of het minimumloon.

lees verder >>
Regel het bij uw gemeente en provincie

Naast landelijke overheid krijgt een ondernemers doorgaans te maken met regionle overheid zoals provincie en gemeente. Vrijwel elke gemeente heeft een speciaal loket voor ondernemers. De volgende zaken moet u bij uw gemeente zijn.

lees verder >>
Handicap en starten

Als u arbeidsgehandicapt bent en u start een onderneming dan kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een speciale lening van UWV. Ook kan UWV voor u garant staan bij een bank of een andere financiŽle instelling. De lening of zogenoemde borgstelling kunt u aanvragen bij UWV.

lees verder >>
Octrooi aanvragen

Het octrooisysteem is een ruilsysteem. In ruil voor bescherming van de vinding wordt deze openbaar. Door de openbaarheid kan de wetenschap voortborduren op eerdere vindingen en kan de techniek zich verder ontwikkelen.

lees verder >>
Zaken doen via Internet

Gaat u zaken aanbieden via uw website of een webwinkel beginnen? Let dan op de volgende zaken.

lees verder >>
Een internetprovider kiezen

Wanneer u een bedrijf wilt gaan starten, zoekt u naar een goede bedrijfsnaam. Neem bij deze overwegingen mee of de domeinnaam die bij die de bedrijfsnaam past, ook nog vrij is. Er zijn veel extensies waaraan u uw naam kunt koppelen: .nl, .com, .net, .biz, .info of .org plus legio aan buitenlandse deomeinen zoals .nu of .tv.

lees verder >>
De minderjarige ondernemer

De meeste starters beginnen pas nadat ze een aantal jaren ervaring op hebben gedaan bij een werkgever. Het is overigens al mogelijk om als minderjarige een bedrijf te starten.

lees verder >>
Ondernemen vereist kennis

Zorg dat u voordat u start de nodige kennis van het ondernemerschap beheerst.

lees verder >>
Starten vanuit een uitkeringssituatie

Misschien begint u een onderneming terwijl u een uitkering heeft. Houd er dan rekening mee dat uw ondernemerschap in veel gevallen gevolgen heeft voor uw uitkering: de uitkering zal waarschijnlijk worden verlaagd of ingetrokken.

lees verder >>
Waarom wil ik ondernemer worden?

Of het nu gaat om een lang gekoesterde wens of een idee dat later is onstaan: wie ondernemer wil worden zal over een grote dosis enthousiasme en doorzettingsvermogen moeten beschikken. Onderzoek toont aan dat de meeste starters de zelfstandigheid zoeken in het ondernemerschap; starters dus voor wie het ideaal lijkt om zelf je dagindeling te bepalen, zelf een inkomen te verdienen, leiding te geven aan anderen en werkzaamheden te doen die je het leukst lijken.

lees verder >>
Elke startsituatie is anders

Er zijn veel verschillende invalshoeken voor het starten van een onderneming. Elke uitgangspositie vergt een andere aanpak en benadering. Hieronder hebben we een indeling gemaakt van de verschillende uitgangsposities.

lees verder >>
Wanneer ben ik ondernemer

Een onderneming moet aan een aantal voorwaarden voldoen: Ten eerste dient de ondernemer de benodigde diplomaís dan wel vergunningen te hebben. Ten tweede dient de ondernemer een rechtsvorm te kiezen.

lees verder >>
Ondernemer worden (en blijven) in 10 stappen

Voor diegenen die het overzicht verloren hebben; Ondernemer worden (en blijven) in 10 stappen.

lees verder >>
De meest gemaakt startersfouten en misvattingen

Veel starters baseren hun recht van bestaan op hun lage tarieven. Door lagere prijzen aan te bieden kiezen klanten voor hun product of dienst, zo menen zij. Echter veel belangrijker is het om een goede kwaliteit en service te bieden. Indien de starter zich met kwaliteit en service kan onderscheiden, mag het best iets meer kosten.

lees verder >>
10 geboden voor een ondernemer

Als je deze 10 stappen doorloopt, kom je als startend ondernemer niet voor verrassingen te staan.

lees verder >>
Inschrijven in het Handelsregister en aanmelden bij de Belastingdienst

Als startende ondernemer moet u zich inschrijven in het Handelsregister van de KvK. De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

lees verder >>

Zij zijn er voor jou:

Onze business coaches Onze business coaches

Een coach die je kunt inzetten om je bedrijf (nog) succesvoller te maken. En dat, gratis en voor niets!
Check!

OndernemersLift+ Gemeente Meierijstad Gemeente Uden Rabobank